Biogas Research Center – en drivande kraft för biogasens utveckling i Sverige och internationellt

Idag går Biodriv Tinget 2018 av stapeln på Nalen i Stockholm, vilket innebär en en heldag fylld med föredrag, panelsamtal och tid för nätverkande och erfarenhetsutbyte. BioDriv Tinget är en mötesplats och kunskapskälla för omställningen till fossilfria transporter i östra Mellansverige och Stockholmsregionen. BRC är såklart på plats! Vår doktorand Axel Lindfors deltar i ett samtal om en ny modell för offentlig upphandling med hjälp av de nationella miljömålen.

Dessutom är BRC är nominerade till Biogasutmärkelsen 2018! Priset delas ut till  en aktör som gjort viktiga insatser för biogasens utveckling i Sverige. Nomineringen lyder:
Mats Eklund, föreståndare och vetenskaplig ledare för Biogas Research Center vid Linköpings universitet, har under flera år samlat en stor bredd av aktörer i biogassverige. Med Mats ledarskap i spetsen utgör Biogas Research Center en drivande kraft för biogasens utveckling i Sverige och internationellt. I sann pionjäranda visar Mats vägen för hållbara biogaslösningar genom att tvärsektoriellt knyta ihop den näringspolitiska och miljömässiga nyttan med ökad biogasproduktion och användning. Mats brinner för biogasens utveckling, genom ödmjukhet, kunskap och en gnutta glamour är han en av de drivande krafterna bakom biogasens andra våg.

Så, spetsa öronen kl. 13.00 den 5 december då årets biogasutmärkelse delas ut. Heja BRC!

 

BRC-nyheter