Biogasproduktion, stormöte, policy för avfallshantering och DDF-bussar – läs om våra exjobbares upplevelser i Johannesburg

Nu har två tredjedelar av vår tid i Johannesburg förflutit och vår kontakt på University of Johannesburg, Samson Masebinu, har sett till så att vi har fått träffa flera intressanta personer från olika biogasrelaterade branscher.

Från produktionssidan av biogas har vi träffat Horst Unterlechner, CTO på ibert, ett företag som bygger biogasanläggningar. Han berättade om vilka utmaningar en biogasproducent ofta ställs inför i Sydafrika, exempelvis brist på arbetskraft med rätt kompetens, avsaknaden av regleringar och standarder för biogasproduktion och svårigheten att få avsättning för rötresterna eftersom många bönder inte ser nyttan i att använda det som biogödsel.

Vi har också haft ett större möte med flera intressanta och kunniga personer.  Med på det mötet vad Eddie Cooke som jobbat länge med gas och är en del av organisationerna SABIA och SAGA som arbetar för biogas i Sydafrika, James Beukes från det kommunalägda bussbolaget Metrobus, Alex Bhiman, strategisk rådgivare på City of Johannesburg och Idah Mwapaura, konsult för den offentliga sektorn. De hade mycket att berätta, bland annat vilka policys och lagar det finns som kan främja förnybara bränslen (det finns en del) och speciellt biogas (inte speciellt mycket). Det finns däremot ett initiativ från City of Johannesburg att minska utsläppen från de kommunalägda fordonen, vilket kan vara positivt för utvecklingen av biometan. De berättade också en del om DDF-bussarna (diesel dual fuel) som finns i Johannesburg men som sällan tankas med naturgas och vad som gick fel där. Eddie och James trodde att betydelsen av change management försummades och att människors motstånd till förändring när de inte blivit informerade om varför den implementerades spelade stor roll när chaufförerna valde att inte tanka bussarna med naturgas.

Johanna och Linnéa i stormöte med Eddie Cooke som jobbat länge med gas och är en del av organisationerna SABIA och SAGA som arbetar för biogas i Sydafrika, James Beukes från det kommunalägda bussbolaget Metrobus, Alex Bhiman, strategisk rådgivare på City of Johannesburg och Idah Mwapaura, konsult för den offentliga sektorn.

 

Sydafrika hade fram till för ett par år sedan problem med elavbrott på grund av att kraftstationerna inte haft kapacitet nog att hantera efterfrågan från kunderna, varför ökad elproduktion har varit viktigt. Det har lett till att biogasen som produceras från bland annat deponier och vattenreningsanläggningar används till att generera el istället för att uppgraderas till biometan. På grund av det är deponigasen från de största kommunalägda deponierna redan bunden till elproduktion så länge det fortfarande finns gas kvar, vilket minskar möjligheterna att kunna uppgradera den gasen till biometan väsentligt.

Johanna och Linnéa med Jerry Zulu

Jerry Zulu jobbar med projekt och policys inom avfallsfrågor på City of Johannesburg och berättade om ett pilotprojekt de jobbar på just nu där det organiska avfallet från den stora frukt och grönsaksmarknaden i Johannesburg ska användas för produktion av biometan.

Dr. Mashego Mlawule arbetar på Pikitup, det kommunala avfallsföretaget, och berättade en del om stadens fyra aktiva deponier. De tar främst emot hushållsavfall och inte så mycket verksamhetsavfall från stadens industrier som istället körs till privata deponier. Det är lite av ett problem för oss eftersom det visade sig vara svårt att få kontakt med de privata avfallsföretagen. Vi vet alltså inte ännu hur mycket organiskt industriavfall det finns i Johannesburg och hur mycket av det som finns tillgängligt för biometanproduktion. Vi har också försökt ta den svårare vägen att kontakta olika företag med organiskt avfall direkt, men även där är det svårt att få information. Vissa företag har varit väldigt tillmötesgående medan andra inte svarar i telefon, inte vill berätta på grund av sekretess eller redan skickar sitt avfall till biogasanläggningar som genererar el.

Den här veckan tog vi den relativt nybyggda tåglinjen Gautrain till Pretoria för ett möte med Patience Sigawuke på CSIR, the Council for Scientific and Industrial Research, Sydafrikas centrala forskningsinstitut. De har planer på att göra energianvändningen på sitt enorma campus mer hållbar genom egna solceller, vindkraft och en egen biogasanläggning som ska generera el och värme till de energiintensiva forskningsprocesserna. Patience berättade om sina erfarenheter kring just biogasanläggningen, bland annat att det har varit svårt att hitta tillräckligt med substrat till anläggningen och om den långa processen att söka tillstånd.

Förhoppningen med vår vistelse här är inte bara att vi ska få ihop en uppsats utan också ett steg mot ett fortsatt samarbete kring biogas mellan BRC, University of Johannesburg och City of Johannesburg. Vi har pratat med Charles Mbohwa som är dekan på the Faculty of Engineering and the Built Environment på UJ och även han var positivt inställd till ett fortsatt samarbete och hälsar att BRC gärna får skicka ner fler studenter. Även Nickey Janse van Rensburg från en annan institution på universitet, Alex Bhiman från CoJ och Patience Sigawuke har visat intresse för samtal om samarbete med BRC.

Linnéa och Samson Masebinu framför UJ

BRC-nyheter