BRC närvarade på biogas-workshop

Linda Martinsson, doktorand på Industriell miljöteknik,  representerade BRC vid en workshop anordnad av Biogas Öst 20 november, där nyttor med biogas diskuterades. Akademi, biogasorganisationer och forskningsinstitut fanns representerade. Frågor som diskuterades var bland annat:

  • Vilka samhällsnyttor finns?
  • Går dessa att kvantifiera eller sätta ett värde på?
  • Vilka utmaningar finns för identifieringen av samhällsnyttorna?

Diskussionerna handlade mycket om att sluta näringscykeln, ta fram ekonomiska värden på olika nyttor, hälsorelaterade aspekter skulle lyftas upp samt en avstickare angående kommunikation av nyttorna. Det innebär att forskare inom flera områden bör gå samman och vidare studera nyttor med biogas för nya perspektiv och ytterligare expertis.

BRC-nyheter