BRC rapport: Biogaslösningar i Norrköping – potential för produktion och marknad

I våras anordnade Biogas Research Center och Norrköpings kommun en workshopserie dit vi bjöd in centrala aktörer för att diskutera  biogasens roll för samhällsutmaningar i Norrköping.  Genom denna workshopserie i tre delar samladeBRCs forskare in material till en studie om centrala frågeställningar gällande biogaslösningar i Norrköpings kommun.

  • Hur kan biogaslösningar bidra till att lösa viktiga samhällsutmaningar?
  • Vilken roll kan biogasen spela för att uppnå politiskt antagna målsättningar om fossilfrihet 2030 i Norrköping?
  • Vilka förändringar behövs för att realisera potentialen med biogaslösningar? Kartlägga nya aktörer som har potential att ingå i Norrköpings biogasutveckling.

Nu är slutrapporten Bioogaslösningar i Norrköping – Potential för produktion och marknad klar.

Här kan ni läsa rapporten BRC report IP Norrköping

BRC-nyheter