”Hållbara transporter i Östergötland kan bli en förebild för världen”

En övergång till alternativa drivmedel är inte bara nödvändig för klimatet utan har dessutom en rad positiva bieffekter. Östergötland har alla förutsättningar att gå före och kan spela en stor roll som förebild, till och med internationellt. Det menar forskare vid Linköpings universitet.

I två rapporter inom ramen för projektet Hållbara transporter i Östergötland beskriver Axel Lindfors och Mats Eklund potentialen för biodrivmedelsproduktion och elektrifiering i länet och vilka effekter omställningen skulle kunna få. I förhållande till andra delar av Sverige, och världen, har Östergötland ovanligt goda förutsättningar för att verkligen satsa på alternativa bränslen.

Läs mer om Axel Lindfors och Mats Eklunds rapporter här.

Foto: Mikael Sönne

Stora utmaningar för hållbara transporter

Östergötland står inför en rad stora utmaningar om de klimatpolitiska målen ska nås för länets transporter. Det måste bli svårare att ta bil och lättare att åka kollektivt samtidigt som nya bränslen ersätter gamla. Kanske måste vi också resa mindre i framtiden.

I  två rapporter inom projektet Hållbara transporter i Östergötland beskriver Stefan Anderberg, professor i industriell ekologi och verksam inom BRC, några av de utmaningar vår del av Sverige står inför.

Foto: Mikael Sönne

Biogasproduktion kan effektiviseras med rätt val av organiskt material

BRC kan nu stolt tillkännagöra  att ytterligare en av våra fenomenala doktorander framgångsrikt försvarat sin avhandling.  Den 26 april disputerade Luka Šafarič i och med försvaret av sin avhandling med titeln ”Anaerobic digester fluid rheology and process efficiency – Interactions of substrate composition, trace element availability, and microbial activity”.

Hittills har produktionsökning av biogas varit förknippat med en rad problem. I avhandlingen har Luka Šafarič undersökt problemet med att rötslam tjocknar i biogasreaktorn. Hans avhandling visar att vilket organiskt material man matar in i reaktorn påverkar rötslammets tjocklek och i förlängningen effektiviteten.

Avhandlingen kan ni läsa i sin helhet via denna länk. 

En intervju med Luka finns här.

Anmäl dig till BRCs doktorandkurs senast 30 juni

I september startar BRCs doktorandkurs Biogaslösningar (6 hp). Syftet med kursen är att ge bred kunskap om utveckling av biogaslösningar, från processteknik och anaerob nedbrytning till biogasen ur ett systemperspektiv, samhällseffekter och förutsättningar för implementering. Se vidare i bifogad information.

Kursen vänder sig i första hand till doktorander (både inom och utanför BRC) men också till partner och medlemmar inom BRC.  Det kommer även att finnas möjlighet att delta i valda delar av kursen, detta kommer annonseras närmre kursstart.

Sprid gärna informationen om kursen i ditt biogasnätverk!

Anmäl dig genom att maila till madeleine.larsson@liu.se senast 30 juni.

Mer information om du följer länkarna nedan.

Biogas solutions_course info (short version) 190429

Kurshemsidan.

BRC startar doktorandkurs

I september startar BRCs doktorandkurs Biogaslösningar (6 hp). Syftet med kursen är att ge bred kunskap om utveckling av biogaslösningar, från processteknik och anaerob nedbrytning till biogasen ur ett systemperspektiv, samhällseffekter och förutsättningar för implementering. Se vidare i bifogad information.

Kursen vänder sig i första hand till doktorander (både inom och utanför BRC) men också till partner och medlemmar inom BRC.  Det kommer även att finnas möjlighet att delta i valda delar av kursen, detta kommer annonseras närmre kursstart.

Sprid gärna informationen om kursen i ditt biogasnätverk!

Mer info här: Biogas solutions_course info och här. 

Nu är det officiellt – 40 miljoner till BRC

Energimyndigheten anslår 40 miljoner kronor till etapp 3 inom Biogas research center, BRC. Tillsammans med anslag från LiU och SLU samt medverkande medlemmar innebär det att BRC får 120 miljoner kronor för de kommande fyra åren – 50 procent mer än i etapp 2.

I sitt beslut konstaterar Energimyndigheten att BRC har utvecklats till ett ”dynamiskt kompetenscentrum” som på ett ”vetenskapligt stringent sätt” hanterar en rad mycket olika forskningsfrågor. Centret bedöms ge tydliga bidrag till energiomställningen i Sverige.

Här kan ni läsa mer beslutet och hur BRCs ledning resonerar om resultat och kommande fokus.

BRCs forskare och partners besöker Gasums anläggning i Katrineholm under Biogasturnén i september 2018.