En biogasbuss kommer lastad

Innan sommaren åkte drygt trettio forskare och representanter för medlemsföretag inom Biogas Resesarch Center (BRC) på en biogasturné. Under tre dagar besökte gruppen ett tiotal spännande verksamheter i Småland, Blekinge och Skåne. Resans viktigaste syfte var att lära från de platser, människor och organisationer BRC besökte, och få ökad förståelse för hur de lokala biogassystemen är uppbyggda med ägandestruktur, substrat och marknad.

Biogasturnén finns nu summerad i en artikelserie på LiUs webb under titeln ”Biogasresan, tio stopp på tre dagar”.

Läs artiklarna här:

En biogasbuss kommer lastad

Besvärligt fiskslam blir biogas och gödsel

Torrötning med flera fördelar

Lönande samarbete – för bönderna och för miljön

Svensk biogasteknik på export

BRC-nyheter