Date: 30 November, 2017

BRC stormöte

Det årliga decembermötet där forskare, partners och medlemmar mötes för en tvådagarskonferens om biogaslösningar ocg BRCs forskningområden.

 

Program
Dag 1 (30/11)
12.00-13.00 Lunch på Linköping Konsert och Kongress
13.00-13.30 Introduktion ”Härliga tider, strålande tider”, Mats Eklund
13.30-14.00 Introduktion till posterkonferens, forskningsansvariga för BRCs forskningsområden – process/teknik, system och samhälle
14.00-15.30 Posterkonferens inklusive fika: BRCs forskare såväl som partners presenterar idéer, idéskisser, och projekt
15.30-16.30 ”Utsikterna för biogas i Sverige och BRCs framtida roll”, panelsamtal om utvecklingen av biogaslösningar i Sverige – förutsättningar och möjligheter
16.30-17.00 Introduktion till processen inför BRC Etapp 3, Mats Eklund
18.00-20.00 Middag på Beer and Burger, Storgatan 76, 582 28 Linköping

Dag 2 (1/12)
08.30-09.30 “European outlook for biogas policy”, Cor Leguijt från CE Delft
09.30-10.00 ”Strategier för biogas och förväntningar på BRC”, reflektioner från Björn Fredriksson Möller, E.ON
10.00-10.30 Fika
10.30-11.30 Interaktiv workshop: Forskningens innehåll i BRC Etapp 3
11.30-11.50 Återkoppling gruppdiskussioner om nyttiggörande forskning
11.45-12.00 Avslutande reflektioner
12.00-13.00 Lunch på Linköping Konsert och Kongress