Exjobbare från LiU undersöker möjligheter för biogaslösningar i Johannesburg

Två studenter från LiU befinner sig just nu i Johannesburg, Sydafrika för en tre veckor lång datainsamling till sitt exjobb ”Potential, feasibility and performance for biogas solutions in Johannesburg”. Tillsammans med Scania har BRC initierat detta tillsammans med den delegation med forskare från Johannesburgs universitet och stadstjänstemän som besökte oss i september förra året. Läs om det besöket här.

Våra studenter Linnéa Skogfors och Johanna Niklasson har skickat en hälsning med berättelser och reflektioner om sina första dagar i Johannesburg.

Första veckan i Joburg

Nu är den första hela arbetsveckan i Johannesburg över och vi har hunnit med möten nästan varje dag.
Vi har träffat Mark Templeton, Sustainability manager på Scania i Sydafrika. Han gav oss tips på personer vi borde träffa, bland annat personer som jobbar med vattenrening och avfall. Han har också lovat att förse oss med viktig information, från kontaktuppgifter till livsmedelskedjor till policydokument. Den person vi har haft mest kontakt med i Johannesburg är Samson Masebinu från University of Johannesburg. Han har varit otroligt hjälpsam och bokat in oss på alla intervjuer och möten vi haft hittills. Vi väntar dessutom på att flera möten ska bekräftas framöver.

Linnéa och Johanna tillsammans med Thabo Mahlatsi, Director of energy, och Khosi Baker, Director waste management and regulation

Våra första intervjuer var på City of Johannesburg, med Thabo Mahlatsi, Director of energy, och Khosi Baker, Director waste management and regulation. Angående potentiella råvaror för biogasproduktion tipsade Thabo om slakterier, hotell- och restaurangverksamhet och bryggerier i norra delen av Johannesburg. Han berättar också om utmaningarna med byråkratin in Sydafrika som gör att det tar lång tid innan projekt kan starta.

Khosi Baker berättade bland annat om hur avfallshanteringen fungerar i Johannesburg och om stadens fyra aktiva deponier (av fem, en är stängd) som snart når maximal kapacitet. För tillfället extraheras deponigas från samtliga deponier, men det är bara från tre av dem som gasen används för att generera elektricitet. Övrig gas facklas.

Vi har också hunnit med att besöka två bondgårdar i Nigel, några mil utanför Johannesburg, där vi träffade T.A. Mofokeng och Thabo Masihleho. Den ena bondgården har en egen biogasanläggning  och den andra planerar att bygga en. Det ligger ju egentligen utanför vårt exjobb, men det var ändå väldigt intressant att höra vad de tyckte om biogasens potential på landsbygden och se hur Mr. Mofokeng hade byggt upp sin anläggning. Bland annat förvarar han gasen i ett traktordäck som han trycksätter med hjälp av stenar så att den kan användas i hans spis.

Biogasanläggning på en bondgård i Nigel, några mil utanför Johannesburg.

Slutligen har vi träffat Nickey Janse van Rensburg som är manager på Process, energy and environmental technology station (PEETS) på University of Johannesburg. Hon blev väldigt intresserad när hon hörde om vårt exjobb eftersom hon också är med och jobbar för att bussarna i Johannesburg ska kunna drivas på biometan. Hon berättade bland annat om de diesel dual fuel-bussar som City of Johannesburg har köpt in. De kan drivas både med diesel och naturgas och sågs som ett steg mot att driva kollektivtrafiken på biometan. Dock har de fungerat dåligt på grund av bristande infrastruktur kring tankning av gas och underhåll, varför de ändå främst har gått på diesel.

BRC-nyheter