Datum: 11 oktober, 2017

Avfall Sverige anordnar Temadag Aktuellt inom biologisk återvinning

Plats och tid
Tekniska verken i Linköping, Brogatan 1, Linköping
Registrering från kl. 09.00 den 11 oktober, temadagen börjar kl. 09.30 och avslutas kl. 16.00

Föreläsare
Per-Erik Persson, VafabMiljö Kommunalförbund
Caroline Steinwig, Avfall Sverige
Mariana Fridfjell, Gasum
Mats Eklund, Biogas Research Center (BRC)
Annika Björn, Biogas Research Center (BRC)
Claës af Burén, WSP
Anna Schnürer, SLU/LiU
Michael McCann, Ramböll
Marita Linné, IVL
Linus Klackenberg, Energigas Sverige
Mattias Philipsson, Svensk Biogas

Området biologisk återvinning påverkas i allra högsta grad av politiska beslut om spelregler och styrmedel, frågor som Avfall Sverige jobbat extra hårt med det senaste året. Avfall Sveriges arbetsgrupp för biologisk återvinning har låtit konsultföretaget WSP utreda styrmedelsfrågan mer djupgående och under temadagen kommer representanter från WSP att presentera resultaten från denna pinfärska studie. Presentationen följs av en workshop där möjlighet ges att diskutera branschens syn på vad som är bästa styrmedlet för svensk biogasproduktion och marknad.

Mer information om temadagen samt anmälan finns här: http://www.trippus.se/web/Presentation/web.aspx?evid=6bZom7JqsDYhekp2vjT6Ig==&ecid=FI5cLCZxtZcOKAvpjPgshw==&template=Desktop&ln=swe&view=category

Sista dag för anmälan är 25 september