Datum: 3 juli, 2018

BRC Almedalen 2018: Strategin för att realisera biogasens nyttor

Arrangör: Energigas Sverige, Swedegas
Dag: 3/7 2018 16:30 – 17:30
Plats: Hästgatan 2
Platsbeskrivning: Restaurang Italienaren

Beskrivning av samhällsfrågan

Biogasen är en viktig pusselbit för att Sverige ska nå de tuffa miljö- och klimatmål som regeringen och FN har satt upp. Biogas skapar dessutom försörjningstrygghet, nya jobb och ger växtnäring till jordbruket. Men för att förverkliga biogasens samhällsnyttor behövs en strategi – snart.

Utökad information om evenemanget

Biogasen är ett system för ett hållbart samhälle och har en nyckelroll för att minska vår klimat- och miljöpåverkan. Biogas är en del av ett slutet kretslopp där matavfall, avloppsvatten och restprodukter från jordbruk, skog och industri ger förnybara drivmedel, el, värme och biogödsel. Och potentialen för en växande biogasmarknad är stor. I branschens förslag till nationell biogasstrategi visas hur marknaden kan sjufaldigas till 2030. Om vi når målet finns mycket att vinna. En aktuell studie visar att en inhemsk produktion på 15 TWh motsvarar 30 miljarder kronor i BNP och cirka 15 000 nya gröna jobb. Biogas är också en viktig del i den cirkulära näringslivsutvecklingen, där Sverige har en världsunik kompetens. För att lyfta svensk biogas ytterligare krävs långsiktiga spelregler samt ett fördjupat samarbete mellan politik och näringsliv. Regeringens nytillsatta biogasutredning har en viktig uppgift framför sig. Här får utredningen medskick från branschen.

Medverkande:
  • Åsa Westlund, biogasutredare, Socialdemokraterna
  • Jan Strandhede, PR & Public Affairs-ansvarig, Volvo Lastvagnar Sverige
  • Hanna Paradis, affärsutvecklare förnybar gas, Swedegas
  • Anders Mathiasson, senior rådgivare, Energigas Sverige
  • Björn Fredriksson Möller, senior specialist, E.ON
  • Stefan Nygren, marknadschef, Skoda Sverige
  • Agneta Ring, hållbarhetschef, Toyota Material Handling
  • Weine Wiqvist, vd, Avfall Sverige
  • Mats Eklund, professor, Biogas Research Center, Linköpings universitet
  • Maria Malmkvist, vd, Energigas Sverige