Datum: 13 december, 2017

Workshop Hur kan biogaslösningar bidra till att lösa viktiga samhällsutmaningar i Norrköping?

Tillsammans med Norrköpings kommun bjuder Biogas Research Center (BRC) in centrala aktörer till en workshopserie om biogasens roll för samhällsutmaningar i Norrköping. Vi vill samla er som representerar aktörer och sektorer som kan ingå i biogaslösningar. Kompetenscentrumet önskar fördjupa lärandet om biogaslösningarnas implementering och potential i ett verkligt fall. Genom en workshopserie i tre delar samlar BRCs forskare in material till en studie om centrala frågeställningar gällande biogaslösningar i Norrköpings kommun.

  • Hur kan biogaslösningar bidra till att lösa viktiga samhällsutmaningar?
  • Vilken roll kan biogasen spela för att uppnå politiskt antagna målsättningar om fossilfrihet 2030 i Norrköping?
  • Vilka förändringar behövs för att realisera potentialen med biogaslösningar? Kartlägga nya aktörer som har potential att ingå i Norrköpings biogasutveckling.

Studien kommer också ge svar på och underlag till en hållbar affärsmodell för biogasen som även kan appliceras vid nyetableringar inom näringslivet. Förhoppningen är att studien även ska visa på biogasens roll och potential som åtgärd för att uppnå Norrköpings mål om fossilfrihet.

Workshopen i december är den första i en serie av tre.  Under denna första workshop kartlägger vi aktörer som finns på tillförsel- och marknadssidan i Norrköping idag. BRC bearbetar därefter den insamlade informationen för att på ett fördjupat plan ta fram vilken potential som finns på tillförselsidan och beräkna hur dessa kan matcha potentiella marknader. Resultatet presenteras på nästa workshop i februari. Vid denna andra workshop diskuterar vi utmaningar, hinder och möjligheter att realisera potentialen. På den tredje workshopen (planerad i mars) presenteras och diskuteras slutresultatet för hur vi tillsammans ska jobba vidare för biogasens utveckling.