Kunskap, inspiration och gnäll i Almedalen

Tre hektiska dagar för mig i Almedalen går mot sitt slut och det är dags att börja reflektera över vad som hänt som har relevans för utvecklingen av biogasområdet. Almedalsveckan är en fantastisk öppen arena med kända och okända personer från politik, myndigheter, näringsliv, och intresserad allmänhet som för en massa samtal. Utöver det arrangeras 4000 seminarier som ofta följer ett typiskt format där olika intressenter för fram sina hjärtefrågor inför några politiker som man hoppas ska göra utfästelser av olika slag. Ibland fylls seminarierna med kunskap och inspiration men ganska ofta tar intressenterna möjligheten att gnälla på olika missförhållanden med förhoppningar att politikerna ska kunna lösa deras problem.

Under seminariet som BRC stod värd för talade Mats Eklund om biogasens samhällsnyttor.

Biogasen är hotad
Region Skåne anordnade ett seminarium med titeln ”Biogasen är hotad” och utgångspunkten var det faktum att svensk produktion är hotad av import av biogas producerad med produktionsstöd till exempel i Danmark. Lotta Sandving-Brändström från Göteborgs Energi förklarade hur denna utmaning driver ner prisnivåerna för biogasen. Jag själv, tillsammans med Vera Söderberg som är hållbarhetschef för HK Scan, stod i programmet för en fördjupning om de värden som skapas av biogaslösningarna. Det var mycket värdefullt att höra om hur biogaslösningarna spelar en kritisk roll i HK Scans miljö- och affärsstrategi. Två regionala och en riksdagspolitiker förväntades berätta hur de skulle lösa de akuta utmaningarna men inga tydliga besked kunde levereras. Det är tydligt att inga betydelsefulla intressekonflikter finns när det gäller att underlätta för biogasutvecklingen.

Regionala och nationella politiker som höll med om att den stora utmaningen för biogasen är av ”administrativ hantverkskaraktär”.

Tänk att biogasen är så bra
Vi i BRC arrangerade tillsammans med Tekniska Verken, Region Östergötland, Biogas Öst och 2050 ett seminarium under rubriken ”nya affärer för biogasen”. Jag själv och 2050 berättade om samhällsnyttor och samhällsekonomiska effekter av biogas som bakgrund till en politisk diskussion med regionala politiker från Östergötlands (Göran Gunnarsson och Jan Owe-Larsson) och Ulf Nilsson från Kalmar län samt två riksdagspolitiker, Karin Svensson-Smith, ordf i Trafikutskottet (MP) och Rickard Nordin (C). Ännu en gång fick vi höra hur bra biogas är på så många sätt och intressekonflikterna som togs upp handlade mest om problemen med EU-nivån. Rickard Nordin vände sig till miljöorganisationerna och bad dem försöka påverka sina europeiska kollegor som bromsar utvecklingen inom biodrivmedel med resultatet att bensin och diesel fortsatt dominerar. En ny stark panel med sex personer äntrade scenen med representanter från bl. a. Scania, Gröna bilister och branschorganisationer. Bra och kloka inlägg men tveksamt om hur mycket nytta som skapades. Seminariet knöts som tur var ihop av Klas Gustafsson, Tekniska Verken som drog slutsatsen att det inte finns några intressekonflikter utan det enda som behövs är lite hantverk och kreativitet i mötet mellan bransch och politiker så kan vi säkra biogasens utvecklingsvillkor kort- och långsiktigt. Almanackorna togs fram efter seminariet och gott hopp tändes. Inte nog med det – jag hade pekat ut Scania som en stor resurs för att utveckla och sprida biogaslösningarna inte minst internationellt. Scanias hållbarhetschef, Andreas Follér, tweetade efteråt och tackade för seminariet och skrev ”Scania agerar gärna draglok i biogasutvecklingen”. Härligt att höra.

”Biogasdoktorn” Janne Rapp från Biogasakademin berättar om biogasutvecklingen i Kalifornien.

Mer ”coolhet” behövs
Ett annat intressant seminarium var det som Biogasakademin och Audi genomförde. Audi lanserar nya biogasbilar i form av A4 Avant och A5 vilket kan bli intressanta tjänstebilar. I samband med det ordnade man ett event tillsammans med ”biogasdoktorn” Janne Rapp som verkar för att koppla ihop biogasen med värden, normer och förebilder som ska kunna ge fart åt utvecklingen. Ett sådant exempel är att några av de mest högprofilerade Stockholmskrogarna lagar mat på biogas och ser det som en integrerad del av deras affärsstrategi. Det är sannolikt ”rätt” typ av aktörer att involvera om man vill höja ”coolhetsfaktorn” för biogas.

Försvarsmakten i en biogaspanel för första gången men kanske inte den sista.

 

Biogas i totalförsvaret
En annan och ny vinkel på biogaslösningarna i Almedalen i år var kopplingen till nationell beredskap och totalförsvar som fått ökad aktualitet. Vad händer i Sverige om vi får en stor säkerhetskris när vi bara har 50% självförsörjningsgrad för livsmedel och nästan helt saknar intern tillförsel av drivmedel. Detta borde vara en del av ekvationen som biogasen ingår i. Med en stor och väl fungerande biogasproduktion stärks vår beredskap och på detta sätt tillhandahåller branschen ytterligare en samhällstjänst. Detta skulle också kunna medföra en ny intäktskälla. EU har inte heller några synpunkter på eventuell överkompensation med mera så länge man rör sig inom det försvarspolitiska området vilket kan utgöra en möjlighet för biogasen. Biogasfrågornas spridning över många politikområden är härigenom en stor utmaning vid integration av policy.

Biogasen i sitt maritima sammanhang – Rena Hav
Jag avslutade min egen gärning denna vecka på ett seminarium tillsammans med Bengt Gunnarsson, Rena Hav med inriktning mot cirkulär ekonomi, tillväxt och havet som resurs. Bengt illustrerade planerna på biogas, vattenrening, landbaserad fiskodling, algodling med mera i Sotenäs så att man kan se rollen som rötningstekniken har som möjliggörare för en bred valorisering av olika restprodukter med ursprung i havet. Rena Hav har tagit fram mycket snygga och funktionella illustrationer av olika dimensioner av sina koncept. Mycket inspirerande och något som manar till efterföljd.

Ett exempel på hur Rena Hav illustrerar sitt produktionskoncept.

Mats Eklund, föreståndare BRC

BRC-nyheter, Mats blog