Metod för säkrare karaktärisering av rötrest

I RP1 har forskarna upptäckt att metall- och salthalter, exempelvis höga halter av järn, kan ge problem vid kemisk karaktärisering av organiska ämnen i olika rötrester från biogasreaktorer. Koncentrationen av metaller interfererar med NMR-signaler och försvårar bestämningen av organiska ämnen i rötresten. Genom att tvätta bort metaller och salter med EDTA (en komplexbindare) och MQ-vatten blir analyserna betydligt bättre, men det innebär också att projektet behöver utreda eventuella effekter av tvättningsproceduren på det organiska materialet.

Kontaktperson: Annika Björn

BRC-nyheter