Modiga politiker, kloka tjänstemän och duktiga entreprenörer ger hopp för biogasen!

Biogas Research Center med sina 23 medlemsorganisationer har varit på turné i södra Sverige för att ta temperaturen på biogasutvecklingen. Under tre dagar besökte gruppen med forskare och företagsrepresentanter ett tiotal spännande verksamheter i Småland, Blekinge och Skåne. Turnén gjorde det tydligt att det finns en mycket stor utvecklingspotential för biogas som ofta bygger på samverkan mellan olika aktörer och sektorer. Resan gick i en Scaniabuss driven av biogas där Scanias Christer Engemoen och Krister Thulin värdade på ett fantastiskt sätt. En annan av resans sponsorer var biogasakademin som bland annat höll tillhanda de fina biogassymbolerna som resans värdar fick och blev fantastiskt glada av.

Gunnar från More Biogas och Johan från VMAB ler ikapp efter de fina utmärkelserna från biogasakademin.

Gunnar från More Biogas och Johan från VMAB ler ikapp efter de fina utmärkelserna från biogasakademin

Kalmar län – en biogasregion på uppgång

I Västervik handlar biogasintresset bland annat om att se till att växtnäring hamnar på rätt plats för att vårda sina vattenmiljöer eftersom de är grunden för hela kommunens attraktivitet. Här finns fiskeindustrin och den övergödda Östersjön som viktiga tillgängliga resurser. På More Biogas i Läckeby norr om Kalmar har ett drygt 20-tal aktörer inklusive 18 bönder och Purac AB slagit sig samman och rötar gödsel, slakteriavfall och matavfall. På kort tid har man lyckats uppnå lönsamhet, bland annat tack vare gödselgasstödet.

Längs vägen ligger Mönsterås där en konstellation just fått beviljat det största klimatklivetanslaget någonsin för att bygga en produktionsanläggning som ska röta all stallgödsel i kommunen och producera 60 GWh biogas.

I Kalmar finns Puregas solutions där det just nu byggs gasreningsutrustning till Scandinavian Biogas Fuels anläggning i Trondheim där flytande biogas ska produceras av fiskindustrins avfall i samverkan med ett pappersbruk. Vi fick dessutom se de första stegen i bygget av den utrustning som ska levereras till E.ON:s anläggning i Högbytorp utanför Stockholm

Från interiören av gasreningsanläggning hos Puregas solutions snart på väg till Trondheim.

Från interiören av gasreningsanläggning hos Puregas solutions snart på väg till Trondheim

Kollektivtrafikupphandling av biogas bäst för regionen 

Grunden för all biogasutveckling är att det finns efterfrågan på biogas och i det sammanhanget är fortfarande kollektivtrafiken en helt avgörande kund. I Kalmar arrangerade vi tillsammans med regionförbundet en liten konferens för att fördjupa oss i regionens uppmärksammade upphandling av kollektivtrafik med biogas. Här fanns modiga politiker och duktiga tjänstemän som i ett tioårigt avtal säkrat upp kostnadseffektiv kollektivtrafik utifrån vad som ger den största regionala nyttan.

Hannele Johansson från Energikontoret Sydost och Elvira Laneborg från Mörbylånga kommun deltog i paneldebatten om Kalmars satsning på biogas.

Hannele Johansson från Energikontoret Sydost och Elvira Laneborg från Mörbylånga kommun deltog i paneldebatten om Kalmars satsning på biogas

Detta har lett till att Scania får leverera ett 80-tal bussar som kommer att utgöra ryggraden i den regionala kollektivtrafiken. Dessa gasbussar har utvecklats till samma prestanda som en dieselbuss. De är dessutom mycket tystare och behöver inte någon avancerad gasrening för att uppnå Euro 6 –standard. Det är lätt att tänka sig en vision där regionen utvecklas till en show-case-region för aktörer som Scania med flera biogasaktörer dit man kan komma för att se vilka värden som biogaslösningar skapar.

Här kan ni läsa mer om den upphandling som gjorts inom kollektivtrafiken i Kalmar.

Scanias biogasbuss intar centrala Kalmar vid domkyrkan

Scanias biogasbuss intar centrala Kalmar vid domkyrkan

Sveriges första torrötningsanläggning

Västra Blekinge Miljö AB har varit en föregångare genom att man byggt Sveriges första torrötningsanläggning för matavfall. Det har förstås varit utmaningar med ny teknik och ännu är inte hela systemet i funktion med avsättning för rötresten men anläggningen har i stort sett fungerat bra. Forskning av Roozbeh Feiz i BRC visar på jämförbara ekonomiska och miljömässiga prestanda som vid våtrötning. Vi fick en god inblick i insamlingssystemets betydelse för kvaliteten i avfallet och dessutom gå in i en av rötkamrarna som var under reparation.

Inuti en biogasreaktor vid VMABs torrötningsanläggning

Inuti en biogasreaktor vid VMABs torrötningsanläggning

Sveriges största biogasproduktion på gång?

Stora Ensos massa- och pappersbruk Nymölla har länge varit en intressant kandidat för att införa ett anaerobt reningssteg. Utöver att producera 90 GWh biogas och bli Sveriges största produktionsanläggning kan man stänga halva sin aeroba reningsanläggning, minska sin elförbrukning och sin kemikalieanvändning. Från att tidigare ha utrett att genomföra detta i egen regi undersöks just nu möjligheten att samverka med Gasum (tidigare SBI) som har fått klimatklivetanslag för detta projekt. Det är lätt att inse betydelsen av att det finns en bra och långsiktig efterfrågan på biogas. Om det skulle finnas är Nymölla ett gott exempel på ett projekt som skulle realiseras.

Diskussioner utanför portarna vid Stora Enso, Nymölla

Diskussioner utanför portarna vid Stora Enso, Nymölla

Helsingborg – ett starkt biogasfäste

Nästa anhalt var Helsingborg som har gamla fina anor inom biogasområdet. Under varumärket Vera Park drivs idag en avfallsbaserad industripark där olika aktörer specialiserade på olika behandlingsformer gör sitt jobb. Det betyder till exempel att det som tidigare var NSR:s biogasanläggning istället drivs av OX2 under en 10-årig avtalsperiod. Vi fick veta att det kommer att ske en investering i en ny förbehandlingsanläggning för matavfall. Minikonferensen i Helsingborg innehöll ett liknande program där vi från NSR:s, Öresundskrafts och Region Skånes sida fick höra om läget i regionen. Här är biogas stort och Skånetrafiken är den största kunden. Produktion och distribution av mat är en viktig näringsgren och orsaken till att det finns en kultur att betrakta biogasen som en kretsloppslösning för växtnäring. Det finns ett stort intresse för el i kollektivtrafiken i delar av Skåne men det rör sig till en början främst om några enstaka linjer i Malmö.

Entreprenörer i biogasens tjänst

Den sista dagen på resan fick vi träffa några fantastiska entreprenörer, Lennart och Ann-Christin på Wapnö, Joakim och Stefan på Alvesta Biogas och Stefan som startat upp med att sälja el- och biogasbilar i Växjö.

Ann-Christin Bengtsson på Wapnö Gård berättar om gårdens kretslopp som resulterar i ”härproducerade” produkter.

Ann-Christin Bengtsson på Wapnö Gård berättar om gårdens kretslopp som resulterar i ”härproducerade” produkter

På Wapnö produceras allt man kan tänka sig i eget varumärke runt Sveriges största mjölkkobesättning. Diversifiering verkar vara devisen och att alla resurser ska omvandlas till värdefulla produkter. Allting sker helt transparant så att man som besökare ska kunna få en inblick bland annat i kornas liv. Deras gödsel rötas och biogasen används främst för kylning i mejeriverksamheten men också till el och värme.

På Alvesta biogas har dussinet bönder slagit sig samman och byggt Sveriges senaste biogasanläggning som stod klar 2014. I korta drag kan man säja att gödseln till anläggningen inte transporteras mer än förut och att det finns 10% mer växttillgänglig näring i biogödseln efter rötning. Slakteriavfall är ett viktigt substrattillskott vilket gör att mer biogas finns tillgängligt i Kronoberg. Ekonomin har gått bra med svarta siffror ända från början.

Alvesta biogas samverkar med andra lokala aktörer där Stefan på El- och biogasbilar och Småländska bränslen är en. Han bygger upp en lokal bränslemarknad bland annat genom en ny mack vid E4:an vid Ljungby. Inte nog med det. Han förser dessutom regionen med begagnade bilar i sin nystartade bilhall som är samlokaliserad med Konvegas som konverterar Suzukis olika modeller. Vi fick förstå att det måste finnas en bra efterfrågan på begagnade gasbilar för att det ska gå att sälja nya. Med dåliga andrahandsvärden blir gasbilar inget attraktivt alternativ.

El-och biogasbilar i Växjö lockar bland annat med en Mercedes E200 NGD och lär ut hur man tankar

El-och biogasbilar i Växjö lockar bland annat med en Mercedes E200 NGD och lär ut hur man tankar

BRCs verksamhet handlar om samproduktion av kunskap här illustrerat av Murat Mirata från LiU i samspråk med Björn Goffeng från OX2.

BRCs verksamhet handlar om samproduktion av kunskap här illustrerat av Murat Mirata från LiU i samspråk med Björn Goffeng från OX2.

BRC-nyheter