Norrköpings möjligheter i biogasens år

Vilka förutsättningar har Norrköping att dra nytta av den förväntade expansionen för biogas?

I dagens NT skriver Mats Eklund om Östergötland som ett exempel på en av de starkarste pinjärerna inom biogasområdet. I Biogas Research Center har vi fördjupat oss i Norrköpings möjligheter. Förutsättningarna att producera biogas är förträffliga i Norrköping med möjlighet att utveckla produktionen bland annat från matavfall, avloppsrening, gödsel och vallgrödor från lantbruket och vattenrening från skogsindustrin.

Vidare pekar Eklund på att kollektivtrafiken fortfarande är ett nyckelområde för biogasens fortsatta utveckling och det är angeläget att vara uthållig. En övergång till mer biogastransporter kan drivas av offentlig upphandling och krav på transporttjänster. Ett förbättrat marknadsarbete behövs för att fler ska få upp ögonen för möjlighet till fossilfri energi till processer och transporter.

Läs Mats Eklunds debattinlägg här.

BRC-nyheter