NSR, Kalmar län, Nymölla och Alvesta biogas – spännande besök under BRCs biogasturné

Vi har utökat artikelserien från biogasturnén med berättelser och betraktelser från ytterligare fyra spännande platser som BRCs forskare och företag besökte under biogasturnén i maj.

  • När Kalmar län skulle upphandla kollektivtrafik var biogas det självklara förstahandsvalet. – Här ser vi vad det går att göra när man tar ett helhetsgrepp. Alla är vinnare, miljön, näringslivet, lantbruket och kommunens invånare. Politikerna på riksplanet måste utveckla sin förmåga att se sammanhang och Kalmar kan fungera som ett showroom för biogasutveckling, kommenterar BRCs föreståndare Mats Eklund. Läs hela artikeln.
  • Kommunala energi- och avfallsbolaget NSR, tidigt ute med biogas, delade upp sina verksamheter och förvandlades till ett renodlat avfallsbolag. Runt dem växer nu ett antal blomstrande verksamheter fram. Men biogasen är hotad, från Danmark. Läs om BRCs besök i Helsingborg.
  • Stora Ensos pappers- och massabruk i Nymölla kan få Sveriges största biogasreaktor. Det är det organiska materialet i avloppsvattnet som kan tas tillvara och rötas. Satsningen har beviljats 58 miljoner kronor i stöd från Klimatklivet. Läs mer här.
  • Elva lantbrukare runt småländska Alvesta gick samman och startade bygget av en gemensam biogasanläggning 2014. Resultatet är en lönsam anläggning, 4 500 kg biogas per dag samt gödsel till åkrarna med tio procent högre näringsinnehåll. Läs mer om BRCs besök hos Alvesta Biogas.
BRC-nyheter