Partners

Lantbrukarnas riksförbund

http://www.lrf.se/

Linköpings kommun

http://www.linkoping.se/

Linköpings universitet

http://www.liu.se/?l=sv

Norrköpings kommun

http://www.norrkoping.se/

Rena Hav Sverige AB

http://www.renahav.se/

Scandinavian Biogas Fuels

http://scandinavianbiogas.com/

Svensk Biogas i Linköping AB

http://www.tekniskaverken.se/sb/

Svensk Kollektivtrafik

http://www.svenskkollektivtrafik.se/

Tekniska Verken i Linköping AB

http://www.tekniskaverken.se/

Västblekinge Miljö AB (VMAB)

http://vmab.se/

Västerviks Kommun

https://www.vastervik.se/