Robusta eller anpassningsbara biogassystem?

Projektet IP2 Avfall träffades i september för att diskutera olika europeiska länders policies för biogas, och hur dessa motsvarar de biogassystem som finns i respektive länder. En central frågeställning som projektet vill lyfta är vilket som är mest eftersträvansvärt – robusta biogassystem, som står emot ändringar i policy, eller följsamma biogassystem, som kan anpassas efter rådande policies. Frågan om hur avfallssektorn ska förhålla sig till detta och hur den kan påverka det svenska biogassystemet är något IP2 tar med sig till kommande möten och workshops.

Kontaktperson: Mats Söderström

BRC-nyheter