Stora utmaningar i export av biogas

Olof Hjelm och Wisom Kanda från avdelningen för industriell miljöteknik driver ett 2,5-årigt projekt, Interbio, finansierat av Energimyndigheten.

Professor Olof Hjelm diskuteras biogasens exportpotential med Urban Lövenberg och Rutger Hörndahl, båda från Scania

Professor Olof Hjelm diskuterar biogasens exportpotential med Urban Lövenberg och Rutger Hörndahl, båda från Scania

Uppdraget är att undersöka vilka hinder och möjligheter företagen inom biogassektorn har med internationalisering. Interbio drivs från samma avdelning på Linköpings universitet som en stor del av forskningen inom BRC. De forskningsresultat som kommer från Interbio utgör således en viktig kunskapsbas för våra forskare i BRC om biogasens exportpotential.

I slutet av april bjöd projektet Interbio in ett tiotal branchföreträdare inom biogassekton, flera av dem partners och medlemmar i BRC, till en workshop. Målet med denna workshop var att redovisa de forskningsresultat som uppnåtts inom projeketet och se hur dessa överensstämmer med branschföreträdarnas syn på export av kunskap och teknik för biogas.

Interbio ska avslutas i sommar och i juni vill Energimyndigheten ha rekommendationer från projektet. Workshopen utgjorde därför även ett tillfälle för forskarna att samla in förslag från deltagarna på policyrekommendationer som skulle förbättra förutsättningarna för export av svenskt biogaskunnande och teknik.

Här kan ni läsa en längre artikel om de åsikter och insikter som nåddes när forskare och branschföretradare fick en hel dag på sig att tala om potentialen för svensk biogasexport. 

BRC-nyheter