Flytande biogas både billigare och bättre för klimatet

Flytande biogas innebär mindre klimatpåverkan och lägre kostnader redan vid korta avstånd i distributionen. Bränslet kan få stor betydelse och utvidga biogasmarknaden betydligt. ”Överraskande stora skillnader”, tycker LiU-forskaren bakom en ny studie.

Innehåller mer energi

I artikeln Sceniarios for upgrading and distribution of compressed and liquefied biogas – Energy, environmental and economic analysis jämför fyra LiU-forskare med Marcus Gustafsson i spetsen olika sätt att producera och distribuera komprimerad respektive flytande biogas. Förvätskad biogas är något relativt nytt och används främst för industri, sjöfart och tunga landsvägstransporter.

Energiinnehållet i flytande biogas är cirka 2,5 gånger högre än i komprimerad biogas, som till exempel används för personalbilar.

När det gäller produktionen jämför forskarna fem olika sätt att uppgradera rågas till komprimerad biogas och fyra olika metoder för förvätskning. I de fallen är det inte någon större inbördes skillnad mellan de olika teknikerna för komprimerad respektive flytande biogas. Det gäller både när ekonomi och klimatpåverkan jämförs.

– I och med att tekniken mognar kan framställning även av små mängder flytande biogas bli kostnadseffektiv i framtiden, säger Marcus Gustafsson.

Marcus Gustafsson. Foto: Marcus Pettersson

Överlägsen nytta

När det gäller distributionen är skillnaderna dock stora. Där visar sig den flytande biogasen vara överlägsen, såväl för ekonomi som miljö.

– Det hade vi nog väntat oss också, men inte att skillnaden i klimatpåverkan var så stor. Det var lite överraskande, säger Marcus Gustafsson.

Beräkningarna i studien visar att flytande biogas blir billigare att transportera på sträckor över 25 till 250 kilometer. Klimatpåverkan minskar redan vid korta avstånd på en till tre mil. Detta skulle kunna påverka till exempel Tekniska verken som i dag transporterar komprimerad biogas inom länet och även ner till Västervik.

Köra betydligt längre

– Flytande biogas gör det lönsamt att transportera längre sträckor och gör marknaden större. Tekniska verken skulle kunna köra minst dubbelt så långt som man gör i dag, säger Marcus Gustafsson.

LiU-forskarnas artikel skrevs innan biogasmarknadsutredningen lade sitt förslag om statligt stöd till både komprimerad och flytande biogas. Förslagen tros bli verklighet från och med 2021.

– Det ändrar inte våra slutsatser, tvärt om. Flytande biogas kommer bli ännu mer lönsamt ekonomiskt, säger Marcus Gustafsson.

Dokument

Scenarios for upgrading and distribution of compressed and liquefied biogas.

Relaterat