Nästan 20 miljoner går till fyra forskningsprojekt hos biogascentret

Forskningsprojekt som är knutna till Biogas Solutions Research Center har fått anslag från Familjen Kamprads stiftelse, det är fyra projekt som får dela på närmare 20 miljoner till vidare forskning inom biogas.

Det var glada miner för flera forskare på det nationella kompetenscentrumet för biogas när det var klart att de beviljats forskningsstöd från Familjen Kamprads stiftelse. Det betyder att fyra projekt fick pengar och de kommer att dela på nästan 20 miljoner till stöd i deras forskning.

Ett av projekten under ledning av universitetslektor Marcus Gustafsson vid Linköpings universitet och som ska fortgå under de närmsta tre åren är Local synergies for sustainable and diversified CO₂ utilization. Projektet ska försöka ta reda på hur man bäst tillvaratar koldioxid från lokala biobaserade industrier. Tanken är att kunna hitta lokala synergier mellan producenter och användare så att koldioxiden från den biobaserade industrin kommer till användning och kan ersätta fossila resurser.

Det finns en hel del tänkbara  användningsområden för koldioxiden som är en restprodukt vid biogasproduktion.

Vad är det för fossila resurser som kan komma ersättas som det ser ut nu i det projektet?

– I första hand fossil koldioxid, men även till exempel naturgas i växthus eller fossila bränslen, om koldioxiden används till produktion av biobränslen. Koldioxid är en mångsidig råvara som kan användas till mycket, säger Marcus.

Vad kommer innebära för dig nu att du fått medel från Familjen Kamprads stiftelse?

Jag får ju möjligheten att fortsätta jobba med ett område som är intressant och ligger i tiden, tillsammans med en spännande projektgrupp, avslutar Marcus Gustafsson.

Marcus Gustafsson universitetslektor vid Linköpings universitet och forskningsledare för forskningsområdet samhällsvillkor och strategier vid BSRC. Foto: Marcus Pettersson

De fyra projekten som har beviljats medel är:

Local synergies for sustainable and diversified CO₂ utilization

Marcus Gustafsson, universitetslektor vid IEI

STIGMA: overcoming behavioral barriers towards consumer product remanufacturing

Jelena Kurilova-Palisaitiene, Biträdande universitetslektor vid IEI

Exploring future markets for sustainable fertilizers to support safe and profitable food production in Sweden

Roozbeh Feiz, universitetslektor vid IEI

Enhancing the competence in entrepreneurial ecosystems in rural regions to support circular ventures (ENHANCE)

Wisdom Kanda, universitetslektor vid Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling (IEI)

Länk till Familjen kamprads stiftelse

Här kan du läsa mer om projekten.

Relaterat