Ett nytt biogaslaboratorium på andra sidan atlanten

Brasilien är så mycket mer än Rio de Janeiro och fotboll på Copacabana. Här finns också det avancerade och nybyggda internationella biogaslaboratoriet och Latinamerikas högst rankade universitet.

Det var stor uppslutning när band klipptes, tal hölls och den nyinristade samarbetstavlan avtäcktes för det nya avancerade biogaslaboratoriet i Brasilien, Biogas International Laboratory.

Biogaslaboratoriet är frukten av ett samarbete mellan det federala universitetet i Rio de Janeiro, UFRJ, och Linköpings universitet, LiU. En av de som varit bidragande till att laboratoriet och samarbetet mellan universiteten har fungerat så bra är initiativtagaren och professorn Alex Enrich Prast vid LiU, också kopplad till Biogas Solutions Research Center, BSRC. Han betonade vid sitt invigningstal betydelsen av samarbetet och tillfredsställelsen i att det mynnar ut i ett internationellt biogaslaboratorium. Närmare femtio deltagande forskare, alumner och industriföreträdare från Rio plus en hel del personer på plats framför skärmarna i Sverige var det som bevittnade både ceremoni och rundvisning av det nya forskningslaboratoriet i Brasilien.

Mats Eklund som är föreståndare för BSRC och fanns på plats berättar att det redan nu puttrar i flera reaktorer som var fyllda med matavfall från lokala restauranger. Han fortsätter och betonar att analyserna nu kan göras på plats vid UFRJ och det fina är att två forskare som tidigare har gjort en del av sin forskning vid LiU, Thuane Mendes Anacleto och Helena Rodrigues Oliveira, nu är nyckelpersonerna för labbet och biogasforskningen på UFRJ.

Biogasen är stor i Brasilien och samarbeten kan bli fler

Brasilien är stort och så är även biogaspotentialen för landet. Delegationen från Biogas Solutions Research Center med Mats och Alex i spetsen fortsatte mot São Paolo där de besökte Latinamerikas högst rankade universitet, University of São Paolo, och ett av deras miljöforskningsinstitut, CEPEMA, i närbelägna hamnstaden Santos.

Här diskuterade forskarna främst ytterligare samverkan om att utveckla ett gemensamt forskningsprogram med fokus på studier i olika skalor som kan understödja praktiskt genomförande av nya biogaslösningar för delstaten São Paolo, speciellt inom sockerindustrin där biogaspotentialen är stor. En av BSRC:s medlemmar, Scania, driver en stor fabrik i delstaten och representanter därifrån uttryckte stort intresse över att utveckla biogasen i området och då främst som drivmedel.

Foto: UFRJ

Relaterat

Sök