Product-Service System Designing for Environmental Sustainability

Produktutvecklingsvärlden är vidsträckt och komplex. Mitt i ständiga innovationer finns det ett trängande behov av hållbara lösningar. Abhijna Neramballis avhandling dyker djupt in i denna utmaning, med specifikt fokus på "Design av produkt-tjänstsystem för miljömässig hållbarhet".

Produkt-tjänstsystem: ett nytt angreppssätt för miljömässig hållbarhet

Forskningen presenterar en ny konceptuell modell som förklarar den kognitiva arkitekturen och mekanismerna involverade i produktutformning. Med enklare ord försöker den förstå de tankeprocesser som erfarna produktutvecklare går igenom när de skapar nya produkter.

Genom att dra nytta av insikter från 68 erfarna produktutvecklare inom tillverkningsindustrin belyser forskningen de specifika egenskaperna som krävs när man utformar ett produkt-tjänstsystem med miljömässig hållbarhet som kärna.

En del utav forskningen är dess utforskning av hur tidigare erfarenheter inom produktutveckling kan påverka utformningen av hållbara produkt-tjänstsystem. Detta är avgörande eftersom det kan avgöra om tidigare kunskap hjälper eller hindrar skapandet av hållbara lösningar.

Praktiska designstöd

Avhandlingen stannar inte vid enbart teoretiska insikter. Den erbjuder också praktiska designstöd skräddarsydda för produkt-tjänstsystem. Dessa stöd, som stöds av empiriska data, ger vägledning om hur man säkerställer att dessa system är utformade med miljömässig hållbarhet i åtanke.

I avhandlingen utforskar Abhijna Neramballi kopplingen mellan produktutveckling och miljömässig hållbarhet, med ett särskilt fokus på design av produkt-tjänstsystem. Genom att presentera en innovativ konceptuell modell belyser Neramballi tankeprocesserna bakom produktutformning. Denna djupdykning bygger på insikter från 68 erfarna produktutvecklare och avslöjar de unika kognitiva egenskaperna som behövs när miljömässig hållbarhet är kärnan i designprocessen.

Ett centralt tema i avhandlingen är hur tidigare erfarenheter kan forma och påverka skapandet av hållbara lösningar. Detta blir särskilt relevant när man beaktar snabbheten i teknologisk utveckling och den ständigt växande poolen av kunskap. Det är avgörande att förstå om dessa tidigare erfarenheter verkligen hjälper utvecklare att designa för hållbarhet eller om de i själva verket kan vara hinder.

Neramballi tillhandahåller också konkreta verktyg och stöd för design, dessa är inte bara grundade i teori utan valideras genom empirisk data. Verktygen är särskilt utformade för att säkerställa att produkt-tjänstsystem är hållbara från början till slut.

Sammanfattningsvis markerar Neramballis arbete ett viktigt steg mot att förena produktutvecklingsvärlden med miljömässig hållbarhet.