aktuellt

Forskning

Detta är en testartikel om biogas

Doktoranden Anton Zubayer drömde om resor till neutronfaciliteter världen över. När pengarna saknades i budgeten tog han saken i egna händer och sökte stipendier. Under 2022 mottog han tre stipendier

Läs mer
Forskning

LiU:s forskare sprider internationell kunskap om biogas

En omfattande rapport från IEA Bioenergy belyser olika perspektiv på att använda biogas i transportsektorn. “Forskningen visar att väl designade biogaslösningar är konkurrenskraftiga både tekniskt, ekonomiskt och hållbarhetsmässigt”, säger Jonas

Läs mer

Varhelst en biogaslösning stärker den övergripande resurseffektiviteten förverkligas den.