Den nordiska modellen för biogas intresserar japaner

Det var en solig dag i september när tre herrar från det japanska företaget Mitsubishi Corporation klev in på Biogas Solutions Research Center vid Linköpings Universitet, tillsammans med Ulf Lundqvist från Westport. De hade rest långväga för att lära sig mer om Sveriges biogassystem och hur flytande biogas används som bränsle i lastbilar.

Erfarenhetsutbyte stärker biogassektorn

Årets expedition för kompetenscentret Biogas Solutions Research Center och dess medlemmar ledde dem till Nederländerna, allt i syfte att utforska de unika biogaslösningar som detta land har att erbjuda.