Decision Support for Energy Transition – Application of Multi-criteria Decision Making on Danish Residential Heating

Under de senaste åren har brådskan att övergå till hållbara energikällor ökat avsevärt. Länder över hela världen brottas med beslut om vilka energikällor som ska prioriteras och hur man bäst övergår från mer traditionella, ofta förorenande, källor. Danmark, känt för sin progressiva inställning till grön energi, är inget undantag. Nationens syn på bostadsuppvärmning ger värdefull insikt i den komplexa processen med energiskifte.

Product-Service System Designing for Environmental Sustainability

Produktutvecklingsvärlden är vidsträckt och komplex. Mitt i ständiga innovationer finns det ett trängande behov av hållbara lösningar. Abhijna Neramballis avhandling dyker djupt in i denna utmaning, med specifikt fokus på “Design av produkt-tjänstsystem för miljömässig hållbarhet”.

Utilizing CO₂ from biomethane production – Sustainability and climate performance

Biometan, framställt från organiskt material, har vuxit fram som ett miljövänligt alternativ till fossila bränslen. Trots detta medför produktionen betydande utsläpp av koldioxid (CO₂) – en växthusgas som bidrar till global uppvärmning. Denna avhandling utforskar möjligheten att fånga upp och nyttja denna CO₂, för att göra biometanproduktionen ännu mer hållbar.