Flytande biogas både billigare och bättre för klimatet

Flytande biogas innebär mindre klimatpåverkan och lägre kostnader redan vid korta avstånd i distributionen. Bränslet kan få stor betydelse och utvidga biogasmarknaden betydligt. ”Överraskande stora skillnader”, tycker LiU-forskaren bakom en ny studie.

Den cirkulära ekonomin sinkas av traditionellt synsätt

Omställningen till en cirkulär ekonomi kräver att beslutsfattare lyfter blicken och ser på företagens värdeskapande ur ett helhetsperspektiv. Genom att kommunicera och samarbeta kan företagen tillsammans skapa större sociala, ekonomiska och miljömässiga värden för samhället än vad de gör idag, det menar forskare vid Linköpings universitet.

Egen produktion är nyckeln till minskad sårbarhet i kris

Gas- och elpriserna har stigit med mellan 240 och 400 procent på bara ett år. Inom EU är man nu rädd att energipriserna ska påverka jordbrukssektorn och i slutändan matproduktionen. Därför presenterade EU-kommissionen under förra veckan ett åtgärdspaket för att lindra energikostnaderna för europeiska hushåll och företag. Bland annat föreslogs gemensamma gasinköp, tvingande regelverk för […]

Biogas av bajs – en vinst för både klimat och ekonomi

Forskare vid Linköpings universitet har visat att en samordnad hantering av avföring från djur och människor skulle kunna spara hundratals miljoner kronor varje år i Sverige. Nyckeln är att producera biogas av bajset och sedan använda restprodukten som gödsel. Det skulle även kunna minska Sveriges växthusgasutsläpp med cirka 1,5 miljoner ton koldioxid.

“Hur kan vi klämma ut det sista ur rötresten?”

Biogassystemet står för många nyttor men än finns det förbättringspotential. Allt som går igenom biogasanläggningarna lyckats inte brytas ner. Därför har forskare från Biogas Research Center undersökt vad det egentligen finns kvar, och hur nedbrytningen kan maximeras.

LiU:s forskare sprider internationell kunskap om biogas

En omfattande rapport från IEA Bioenergy belyser olika perspektiv på att använda biogas i transportsektorn. “Forskningen visar att väl designade biogaslösningar är konkurrenskraftiga både tekniskt, ekonomiskt och hållbarhetsmässigt”, säger Jonas Ammenberg, universitetslektor på avdelningen för Industriell Miljöteknik.

Därför är biogasanläggningar nyckeln i framtidens industrier

En hög med flis framför en fabrik.

Det diskuteras alltmer om en omställning till en cirkulär ekonomi. En cirkulär ekonomi är enklast att förstå när den sätts i kontrast mot den nuvarande linjära ekonomin som utvinner naturresurser, producerar, konsumerar och skapar avfall. En cirkulär ekonomi skapar ett kretslopp där avfall i bästa fall inte existerar eftersom material, energi och andra flöden binds samman och används igen och igen. Eftersom utvinning av nya naturresurser och avfall minimeras är en cirkulär ekonomi bättre för miljön. Därför har Sveriges som mål att ställa om till en cirkulär ekonomi.