Den 18:e världskongressen om anaerob nedbrytning

Den 18:e världskongressen om anaerob nedbrytning kommer att äga rum i Istanbul, Turkiet, mellan den 2:a och 6:e juni 2024. Denna framstående konferens, som stöds av IWA:s specialistgrupp för anaerob nedbrytning, är en viktig mötesplats för internationella experter inom fältet. Här samlas akademiker, forskare och yrkesverksamma från både offentlig och privat sektor för att diskutera […]