FORSKNING

Varhelst en biogaslösning stärker den övergripande resurseffektiviteten förverkligas den.