kontakta oss på bsrc

Mats Eklund

Bio

Professor inom industriell miljöteknik. Grundare av Biogas Research Center. Här lägger vi in lite text och bla bla bla bla bla.

Ännu mera text ska in här. Kanske lite länkar också.

Madeleine Larsson

Bio

Bitr. universitetslektor vid Industriell miljöteknik, Linköpings universitet.

Inom Biogas Solutions Research Center är Madeleine bitr. föreståndare med ett särskilt fokus på forskarutbildning.  Tillsammans med Hans Andersson också ledare för innovationsprojekt IP3: Breakthrough for biogas solutions in the Nordic forest industry – production and use.

Bidrar även aktivt som forskare inom RA2 med ett särskilt intresse för systemstudier av hållbara näringsflöden (biogödsel m.m.).

Bidrar även aktivt som forskare inom RA2 med ett särskilt intresse för systemstudier av hållbara näringsflöden (biogödsel m.m.).

Jonas Ammenberg

Bio

Projektledare för IP1 & IP2.

Jonas Ammenberg är docent vid avdelningen för Industriell Miljöteknik, chef för enheten för Industriell och Urban Symbios.

Forskning inriktad på breda systemstudier och hållbarhetstutvärderingar av biogaslösningar och kompletterande alternativa system, exempelvis som underlag för mer välgrundat beslutsfattande och i strategiarbete. Bland annat intresse för potentialstudier och lantbrukets möjliga roll för expansion av biogaslösningar.

Marcus Gustafsson

Bio

Arbetar med miljösystemanalys och biogaspolicy och är en av ledarna för RA1. Marcus är biträdande lektor vid avdelningen Industriell Miljöteknik på LiU, med bakgrund inom energieffektivisering av byggnader, och leder även ett projekt om användning av koldioxid (CCU).

Varhelst en biogaslösning stärker den övergripande resurseffektiviteten förverkligas den.