kontakta oss på bsrc

Mats Eklund

Föreståndare

Mats Eklund är professor i Industriell miljöteknik vid Linköpings Universitet och föreståndare för Biogas Solutions Research Center. Hans forskning handlar ofta om att skapa mera värde ur underutnyttjade resurser genom samarbeten och har ofta involverat företag inom energi- och återvinningssektorerna samt de gröna näringarna.

Mats forskningsprofil bygger på studier av material- och energiflöden, miljösystemanalys, livscykel- och multi-kriterie-analyser i kombination med aktörer, organisationer och affärer. Han brinner särskilt för global spridning av hållbara lösningar.

Senaste från Mats Eklund

Madeleine Larsson

Bitr. Föreståndare (föräldraledig)

Bitr. universitetslektor vid avdelningen för industriell miljöteknik (MILJÖ), Linköpings universitet.

Inom Biogas Solutions Research Center är Madeleine bitr. föreståndare med ett särskilt fokus på forskarutbildning.  Tillsammans med Hans Andersson också ledare för innovationsprojekt IP3: Breakthrough for biogas solutions in the Nordic forest industry – production and use.

Bidrar även aktivt som forskare inom RA2 med ett särskilt intresse för systemstudier av hållbara näringsflöden (biogödsel m.m.).

Senaste från Madeleine Larsson

Jonas Ammenberg

tf. Bitr. Föreståndare

Projektledare för IP1 & IP2.

Jonas Ammenberg är docent vid avdelningen för Industriell Miljöteknik, chef för enheten för Industriell och Urban Symbios.

Forskning inriktad på breda systemstudier och hållbarhetstutvärderingar av biogaslösningar och kompletterande alternativa system, exempelvis som underlag för mer välgrundat beslutsfattande och i strategiarbete. Bland annat intresse för potentialstudier och lantbrukets möjliga roll för expansion av biogaslösningar.

Senaste från Jonas Ammenberg

Anna Eronn

Koordinator

Anna är forskningskoordinator på BSRC och ingår i ledningsgruppen. Hon fungerar som kontaktyta mellan biogasforskningen på BSRC och våra partners anslutna till BSRC. Hon styr också arrangemang inom centret, bland annat BSRC-veckorna, våra stormöten och biogasturnén.