Add Your Heading Text Here

Add Your Heading Text Here

Add Your Heading Text Here

Add Your Heading Text Here

Add Your Heading Text Here
Add Your Heading Text Here

This is the heading

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Stor text Årsredovisningen är den officiella redovisningen av myndigheten Linköping universitets verksamhet, prestationer och räkenskaper för året. Årsredovisningen görs enligt instruktioner från staten genom bland annat Förordning om årsredovisning och budgetunderlag (FÅB) samt regleringsbrev. Årsredovisningen är den officiella redovisningen av myndigheten Linköping universitets verksamhet, prestationer och räkenskaper för året. Årsredovisningen görs enligt instruktioner från staten genom bland annat Förordning om årsredovisning och budgetunderlag (FÅB) samt regleringsbrev.   En årsredovisning ska årligen vara utbildningsdepartementet tillhanda senast den 22 februari. Innan dess ska universitetsstyrelsen fastställa årsredovisningen. Den måste alltså vara klar mycket kort tid efter att verksamhetsåret är slut.  

Normal text dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Liten text Årsredovisningen är den officiella redovisningen av myndigheten Linköping universitets verksamhet, prestationer och räkenskaper för året. Årsredovisningen görs enligt instruktioner från staten genom bland annat Förordning om årsredovisning och budgetunderlag (FÅB) samt regleringsbrev.   En årsredovisning ska årligen vara utbildningsdepartementet tillhanda senast den 22 februari. Innan dess ska universitetsstyrelsen fastställa årsredovisningen. Den måste alltså vara klar mycket kort tid efter att verksamhetsåret är slut. Detta innebär mycket arbete för många inblandade under en intensiv period. Målsättningen är därför att förbereda så mycket som möjligt redan innan verksamhetsåret är slut.