BSRC

Biogas Solutions Research Center

research

Vilka är vi?

Biogas Solutions Research Center är ett kompetenscentrum som finns till för att stärka samhällets förmåga att realisera den stora hållbarhetspotential som biogaslösningarna har. Vi gör det genom att tillsammans med olika samhällsaktörer ta fram ny kunskap som är relevant och har hög vetenskaplig kvalitet. Vi bidrar till att höja kunskapsnivån hos företag, offentliga organisationer och inom akademin genom nätverkande och kommunikation. Vill du vara med på resan? Hör av dig.

Läs mer om kompetensförsörjning

research

Forskning

Ett hållbart samhälle förutsätter att det finns biogaslösningar på plats och den nordiska modellen för biogas löser besvärliga avfallsproblem samtidigt som den ger oss förnybar näring, energi och råvara. Städer, landsbygd, regioner och företagens värdekedjor har alla behov av biogasens produkter och tjänster. Vår forskning handlar om förutsättningar för och samhällseffekter av biogas, produktionssystem, biogasprocesser samt marknad och användning av lösningarnas produkter.

Läs mer om forskning

research

Varför biogas?

Det finns våta avfall av organiskt material som till exempel utsorterat matavfall, avfall från slakterier och mejerier men också gödsel och restprodukter från lantbruket som inte lämpar sig för någon annan behandling. Det finns samtidigt ett stort behov av förnybar gas, särskilt för transporter och till användning i industrin för att ersätta fossila energibärare. Dessutom finns ett annat stort behov att ersätta fossil mineralgödsel i lantbruket, och där passar biogödsel från biogasanläggningar perfekt med sin förnybara växtnäring. Biogaslösningar lyfter alltså några av de svåraste avfallen till förnybar energi och växtnäring. På detta sätt löses flera problem samtidigt och leder till framväxt av gröna jobb, stärkt mat- och energisäkerhet och förbättrad lokal- och regional miljö. Med andra ord handlar biogaslösningar om stärkt hållbarhet vare sig det gäller städer och regioner liksom i bioekonomin.

Läs mer om biogas

Ett samarbete mellan Sveriges biogasaktörer med särskilt stöd av

Linköpings universitet Svenska lantbruks universitetet Energimyndigheten Se fler partners och medlemmar

Vilka är vi?

Biogas Solutions Research Center är ett kompetenscentrum som finns till för att stärka samhällets förmåga att realisera den stora hållbarhetspotential som biogaslösningarna har. Vi gör det genom att tillsammans med olika samhällsaktörer ta fram ny kunskap som är relevant och har hög vetenskaplig kvalitet. Vi bidrar till att höja kunskapsnivån hos företag, offentliga organisationer och inom akademin genom nätverkande och kommunikation. Vill du vara med på resan? Hör av dig.

Läs mer om oss

Forskning om biogaslösningar

Ett hållbart samhälle förutsätter att det finns biogaslösningar på plats och den nordiska modellen för biogas löser besvärliga avfallsproblem samtidigt som den ger oss förnybar näring, energi och råvara. Städer, landsbygd, regioner och företagens värdekedjor har alla behov av biogasens produkter och tjänster. Vår forskning handlar om förutsättningar för och samhällseffekter av biogas, produktionssystem, biogasprocesser samt marknad och användning av lösningarnas produkter.

Läs mer om vår forskning

Senaste publikationer

Laddar senaste publikationer...

Se alla publikationer

Varför biogas?

Biogas löser flera problem på samma gång

Det finns våta avfall av organiskt material som till exempel utsorterat matavfall, avfall från slakterier och mejerier men också gödsel och restprodukter från lantbruket som inte lämpar sig för någon annan behandling. Det finns samtidigt ett stort behov av förnybar gas, särskilt för transporter och till användning i industrin för att ersätta fossila energibärare. Dessutom finns ett annat stort behov att ersätta fossil mineralgödsel i lantbruket, och där passar biogödsel från biogasanläggningar perfekt med sin förnybara växtnäring.

Biogaslösningar lyfter alltså några av de svåraste avfallen till förnybar energi och växtnäring. På detta sätt löses flera problem samtidigt och leder till framväxt av gröna jobb, stärkt mat- och energisäkerhet och förbättrad lokal- och regional miljö. Med andra ord handlar biogaslösningar om stärkt hållbarhet vare sig det gäller städer och regioner liksom i bioekonomin.

Läs mer om biogas

Senaste Nyheter

Laddar senaste nyheter...

Läs flera nyheter