BSRC

Publikationer

Biogas Solutions Research Center främjar hållbarhetspotentialen hos biogaslösningar genom samarbete med forskare och experter. Forskningsinnehållet spänner över tekniska innovationer, processförbättringar och policyrekommendationer, vilket bidrar till att höja kunskapsnivån inom företag, offentliga organisationer och akademin. Genom att dela ny och högkvalitativ kunskap strävar centret efter att stärka samhällets förmåga att realisera den betydande hållbarhetspotentialen hos biogaslösningar.

Saknar du någon publikation här? Hör av dig till BSRC koordinator.