BSRC

Innovationsprojekt

Dessa projekt syftar till att konkret bidra till praktiskt genomförande av biogaslösningar på olika sätt. Det kan till exempel betyda att man identifierar konkreta hinder och föreslår vem som bör göra vad för att undanröja hindret. I dessa projekt samlas representanter för centrets medlemmar, forskare med olika disciplinär bakgrund som kan behövas för det aktuella projektet i en process som leds av två projektledare. De fem projekten löper under två till tre år och ersätts av fem nya vilket innebär att centret genomför tio stycken innovationsprojekt under den pågående etappen.

Laddar...